ACRONYMS

A.H.E.P.A.

American Hellenic Educational Progressive Association, (Α.Χ.Ε.Π.Α.) Ελληνική Μορφωτική Προοδευτική Ένωση.

A.M.A.G.

Αμερικανική Αποστολή προς την Ελλάδα.

ENTENTE CORDIALE

Αντάντ, "Εγκάρδια Συνεννόηση", η συμμαχία Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έθεσε τέλος σε 8 αιώνες Αγγλογαλλικού ανταγωνισμού και έθεσε τις βάσεις για την Αγγλογαλλική συνεργασία κατά τον 20ό αιώνα.

C.I.A.

Central Intelligence Agency. Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών.

D.E.C.A.

Defense and Economic Cooperation Agreement. Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για Αμυντική και Οικονομική Συνεργασία.

E.C.U.

European Currency Unit, Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα.

F.I.R.

Flight Information Region. Αεροπορικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν εναέριο χώρο συγκεκριμένων διαστάσεων σε έκταση και ύψος στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες πτήσεως και επιφυλακής.

F.Y.R.O.M.

The Former Yugoslav Republic of Macedonia. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.).

I.C.A.O.

International Civil Aviation Organization. Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών η οποία κωδικοποιεί τους κανόνες και τις μεθόδους της διεθνούς αεροπλοΐας και προάγει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διεθνών αερομεταφορών ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την πειθαρχημένη ανάπτυξή τους.

CO.M.ECON.

Council for Mutual Economic Assistance, Συμβούλιο Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας (ΣΑΟΒ) (Οργανισμός των Κομουνιστικών Κρατών).

K.U.T.V.

Σοβιετικό Πανεπιστήμιο Ανατολικών Λαών.

L.G.

Landing Ground. Πρόχειρο πεδίο προσγείωσης αεροπλάνων στην έρημο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του 2ου παγκοσμίου πολέμου.

M.D.C.A.

Mutual Defense Cooperation Agreement, Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας.

N.A.T.O.

North Atlantic Treaty Organization.

NO.T.A.M.

Notice To Air - Men. Αναγγελία εκδιδόμενη από την εκάστοτε Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προς πληροφόρηση    των πιλότων αεροπλάνων για συγκεκριμένους κινδύνους αεροπλοΐας σε ορισμένη εναέρια περιοχή.

N.S.C.

National Security Council (Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ).

R.A.F.

Royal Air Force

R.C.A.

Δισκογραφική Εταιρεία.

S.A.R.

Search and Rescue, Έρευνα και Διάσωση.

S.I.S.

Σύστημα Πληροφοριών του Schengen στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

TASS

NTAP-TACC (ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ) Ρωσικό και πρώην Σοβιετικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

T.M.T.

Τουρκική Αντιστασιακή Οργάνωση στην Κύπρο σε αντιπερισπασμό της Ε.Ο.Κ.Α.

Τ.Ρ.Α.Ο.

Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi, Τουρκική Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου.

U.L.E.N.

Αμερικανική Εταιρεία Παροχής Πόσιμου Νερού στο λεκανοπέδιο Αττικής.(Κατασκεύασε την τεχνητή λίμνη Μαραθώνα και το δίκτυο ύδρευσης στο λεκανοπέδιο.

U.N.E.S.C.O.

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ο οποίος ασχολείται με την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

U.N.R.R.A.

United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Ανακούφιση και την Αποκατάσταση. Ιδρύθηκε το 1943 για να σταθεί αρωγός σε χώρες οι οποίες απελευθερώθηκαν από τις δυνάμεις του άξονα (Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία).
 
ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ Ή ΦΡΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A FORTIORI: Κατά μείζονα λόγο

AB INITIO: Εξ’ αρχής

CONDITIO SINE QUA NON: Απαραίτητη προϋπόθεση

DE FACTO: Concerning the fact, or in practice but not necessarily ordained by law. Αναφορικά με το γεγονός, (εκ των πραγμάτων αναγνώριση)

DE JURE: Ιn classical Latin, «de iure», concerning the law. Αναφορικά με το νόμο, (νομική αναγνώριση)

E CONTRARIO: Απεναντίας

EO IPSO: Με (ή από) το ίδιο πράγμα, για τον ίδιο λόγο, για δικό του λογαριασμό

EX OFFICIO: Από θέσεως

EX POST FACTO: Μεταγενέστερο ενός γεγονότος, αναδρομικά

GROSSO MODO: Χονδρικώς, Πάνω - κάτω

HIC ET NUNC: Εδώ και τώρα

IN ABSTRACTO: Υπό την ευρύτερη έννοια

IN CONCRETO: Υπό τη στενότερη - ουσιαστικότερη έννοια

IN TOTO: Συνολικά 

IPSO FACTO: Αυτοδικαίως

MODUS VIVENDI: Τρόπος ζωής

MUTATIS MUTANDIS: Τηρουμένων των αναλογιών

ULTIMA RATIO: Τελευταία μέθοδος, το τελευταίο επιχείρημα, η έσχατη λύση (όπως ισχύει)
 
ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

Α.Α.Α.

Αγών Ανανέωση Ανεξαρτησία.

Α.Δ.Α.

Ανώτατη Διοίκηση Αεροπορίας.

Α.Ε.Π.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.

Α.Κ.Ε.

Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας.

Α.Κ.Ε.Λ.

Ανορθωτικόν Κόμμα Εργαζόμενου Λαού.

 Α.Μ.

Αυτού Μεγαλιότης

Α.Μ.Ε.

Αεροπορικές Μεταφορές Ελλάδος.

Α.Ν.

Άρθρο Νόμου.

Α.Ο.Ε.Κ.

Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας.

Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Α.Σ.Ο.

Αντιφασιστική Στρατιωτική Οργάνωση.

Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.

Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α.

Αξιωματικοί Σώσατε Πατρίδα, Ιδανικά, Δημοκρατία, Αξιοκρατία.

Α.Υ.

Αυτού Υψηλότης

Γ.Ε.Ε.Θ.Α.

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Γ.Ε.Σ.

Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Δ.Α.

Δημοκρατική Άμυνα.

Δ.Ε.Η.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Δ.Ε.Π.Ο.Σ.

Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας, Οικισμού & Στέγασης.

Δ.Ε.Κ.Ο.

Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.

ΔΗ.ΑΝΑ.

Δημοκρατική Ανανέωση.

ΔΗ.Κ.ΚΙ.

Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα.

Δ.Ο.Ε.

Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Δ.Ο.Υ.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Δ.Σ.Ε.

Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας.

Δ.Π.

Δημοκρατική Παράταξη.

Ε.Α.Μ.

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο.

Ε.ΑΡ.

Ελληνική Αριστερά.

Ε.Α.Τ.-Ε.Σ.Α.

Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας.

Ε.Β.Α. (Μ.Α.)

Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (Μέσης Ανατολής).

Ε.Δ.Α.

Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά.

Ε.Δ.Ε.Σ.

Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος.

Ε.Δ.Ε.Κ.

Εθνική Δημοκρατική Ένωση Κύπρου.

Ε.ΔΗ.Κ.

Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου.

Ε.ΔΗ.Ν.

Ένωση Δημοκρατικής Νεολαίας.

Ε.Ε.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Ε.Κ.

Εθνικόν Ενωτικόν Κόμμα.

Ε.Ε.Π.

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.

Ε.Ε.Ε.Σ.

Ελληνική Εταιρεία Εναέριων Συγκοινωνιών.

Ε.Ε.Τ.

Εταιρεία Ελλήνων Τεχνοκριτών.

Ε.Ι.Ρ.

Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.

Ε.Κ.

Ένωσις Κέντρου.

Ε.Κ.Α.Χ.

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.

Ε.Κ.Δ.Α.

Εθνικό Κίνημα Δημοκρατικής Αντιστάσεως

Ε.Κ.Κ.Α.

Εθνική Και Κοινωνική Απελευθέρωση.

Ε.Λ.Α.Σ.

Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.

Ε.Λ.Δ.

Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας.

ΕΛ.ΑΣ.

Ελληνική Αστυνομία.

ΕΛΛ.Α.Σ.

Ελληνικές Αεροπορικές Συγκοινωνίες.

ΕΛ.ΔΥ.Κ.

Ελληνική Δύναμη Κύπρου.

Ε.Μ.Α.Κ.

Εθνικόν Μέτωπον Απελευθερώσεως Κύπρου.

Ε.Μ.Ε.Ο.

Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση.

Ε.Ν.Σ.

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα.

Ε.Ο.Α. / Ε.Σ.

Εθνικές Οργανώσεις Αντίστασης / Ελληνικός Στρατός

E.O.E.A.

Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών.

Ε.Ο.Κ.Α.

Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών.

Ε.Ο.Κ.

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Ε.Ο.Ν.

Εθνική Οργάνωσις Νέων.

Ε.Ο.Χ.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.

Ε.Π.Ε.Κ.

Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου.

Ε.Π.ΕΝ.

Εθνική Πολιτική Ένωσις

Ε.Π.Ο.Ν.

Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων.

Ε.Ρ.Ε.

Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση.

Ε.Ρ.Τ.

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.

Ε.Σ.

Ελληνικός Συναγερμός.

Ε.Σ.

Εθνικός Στρατός.

Ε.Σ.Α.

Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία.

Ε.Σ.Ε.Α.

Επιτροπή Συντονισμού Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνος.

Ε.Σ.Π.Ο.

Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση.

Ε.Σ.Σ.Δ.

Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.

Ε.ΥΔ.Α.Π.

Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης.

Ε.Υ.Π.

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Ε.Φ.Ε.

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία.

Ε.Φ.Ε.Ε.

Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας.

Η.Π.Α.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ι.Δ.Ε.Α.

Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών.

Ι.Κ.Α.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ι.Κ.Υ.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Κ.Α.Π.

Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Κ.Ε.Τ.

Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων.

Κ.Κ.Ε.

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Κ.Κ.Σ.Ε.

Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης.

Κ.Ν.Ε.

Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας.

Κ.Ο.Α.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ.

Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού.

Κ.Ο.Χ.

Κόροι Ολικής Χωρητικότητας.

Κ.Υ.Π.

Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών.

ΚΥ.Σ.Ε.Α.

Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών & Άμυνας.

Λ.Ε.Κ.

Λαϊκόν Ενωτικόν Κόμμα.

Λ.Κ.

Λαϊκό Κόμμα.

Μ.Α.Τ.

Μονάδες Αντιμετώπισης Ταραχών.

Μ.Α.Υ.

Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου

Μ.Δ.

Μοίρα Διώξεως.

Μ.Ε.Β.

Μοίρα Ελαφρού Βομβαρδισμού.

Μ.Ο.Π.

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα.

Ν.Ο.Φ.

Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο του Σλαβομακεδονικού Λαού.

Ν.Δ.

Νομοθετικό Διάταγμα.

Ν.Δ.

Νέα Δημοκρατία

Ο.Ε.Ν.Ο.

Ομοσπονδία Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων.

Ο.Η.Ε.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ο.Ν.Ε.

Οικονομική & Νομισματική Ένωση.

Ο.Π.Λ.Α.

Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών

Ο.Τ.Ε.

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

Π.Α.Μ.

Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο.

Π.Α.Κ.

Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα.

Π.Α.Ο.

Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση.

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Π.Γ.Δ.Μ.

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας.

Π.Γ. Κ.Ε. Κ.Κ.Ε.

Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Π.Δ.

Προεδρικό Διάταγμα.

Π.Ε.Ε.Α.

Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης.

Π.Ε.Ο.

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία.

Π.Ο.Γ.

Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών..

ΠΟΛ.ΑΝ.

Πολιτική Άνοιξη.

ΠΡΟ.ΠΟ.

Προγνωστικά Ποδοσφαίρου.

ΠΥΡ.ΚΑΛ.

Πυριτιδοποιείο Καλυκοποιείο.

Σ.Κ.Ε.

Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Σ.Κ. – Ε.Λ.Δ.

Σοσιαλιστικό Κόμμα – Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας.

Σ.Μ.Α.

Στρατηγείο Μέσης Ανατολής

Τ.Α.

Τάγματα Ασφαλείας

Τ.Α.Ε.

Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλεύσεις.

Τ.Ε.Α.

Τάγμα Εθνοφυλακής Αστυνομίας.

ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ.

Τουρκική Δύναμη Κύπρου.

Υ.ΕΝ.Ε.Δ.

Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων.

Φ.Ε.Κ.

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης