Ηλίας Σκαλτσάς
 

Γεννήθηκα το 1957 στην Αθήνα, τελείωσα τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευσή μου το 1975 και την Τριτοβάθμια το 1982.

Είμαι καθηγητής Φυσικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με πλούσια διδακτική εμπειρία και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών έργων που σχετίζονται με τις Νέες Τεχνολογίες.

Νυμφευμένος με ένα παιδί, παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές μου ασχολούμαι επί μακρόν με:

- τη μελέτη της Παγκόσμιας και Ελληνικής Ιστορίας,

- την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν τη διεθνή και την ελληνική εξωτερική πολιτική, την άμυνα και γενικότερα θεμάτων που αφορούν τη στρατηγική σε διεθνές επίπεδο,

- τη μελέτη αρχαίων Ελλήνων Ιστορικών, καθώς και θεμάτων που αφορούν την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία. 

Επικοινωνία: iliasskl81@gmail.com