ΣΥΝΘΗΚΕΣ
 
Συνθήκη των Σεβρών (αρχείο .pdf)
Χάρτης της Ανατολικής Τουρκίας σχετιζόμενος με τη Συνθήκη των Σεβρών (εικόνα .jpeg)
Χάρτης της Δυτικής Τουρκίας σχετιζόμενος με τη Συνθήκη των Σεβρών (εικόνα .jpeg)
Χάρτης της Τουρκίας σχετιζόμενος με τη Συνθήκη των Σεβρών (εικόνα .jpeg)
Χάρτης της Μεγάλης Ελλάδας σχετιζόμενος με τη Συνθήκη των Σεβρών (εικόνα .jpeg)
 
Συνθήκη της Λωζάννης (αρχείο .pdf)
Χάρτης της Τουρκίας σχετιζόμενος με τη Σηνθήκη της Λωζάννης (εικόνα .jpeg)
Χάρτης της Αραβίας σχετιζόμενος με τη Συνθήκη της Λωζάννης (εικόνα .jpeg)
Σύμβαση για την ανταλλαγή των Ελληνικών και των Τουρκικών Πληθυσμών [30 Ιανουαρίου 1923] (αρχείο .pdf)
 
Ιταλοτουρκικές Συνθήκες της 4-1-1932 και της 28-12-1932 (αρχείο .pdf)
 
Συνθήκη του Montreux (αρχείο .pdf)
 
Κύρωση της από 10ης Φεβρουαρίου 1947 Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων (αρχείο .pdf)
Ελληνική Νομοθεσία αφορούσα την Κύρωση Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων (αρχείο .pdf)
Απογραφή Πληθυσμού της Δωδεκανήσου την 19-10-1947 (αρχείο .pdf)
 
Νομ. Διάταγμα 1182/14-6-1972, ΦΕΚ111 τ.Α'/8-7-1972, Κύρωση της υπογραφείσης στη Γενεύη την 29-4-1958 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σύμβασης για την υφαλοκρηπίδα (αρχείο .pdf)
 
Το πόρισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δ. Τσεβά για το Πολυτεχνείο (αρχείο .pdf)
 
Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας (αρχείο .pdf)
Ν. 2321/23-6-1995, ΦΕΚ τ.Α'/23-6-1995, Κύρωση της Σύμβασης των Ην. Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (αρχείο .pdf)
 
Σύνταγμα των Ελλήνων [όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων] (αρχείο .pdf)