Τελευταία Ενημέρωση: 19/08/2017 
NPlastiras
Το πλανάσθαι ανθρώπινον αλλά το ομολογείν την πλάνην είναι ανώτερος πολιτισμός και ευγενέστερος ανδρισμός. Ένας λαός ούτω μόνον σκεπτόμενος αποτρέπει τας εκ της πλάνης συμφοράς και ευημερεί.
Αθήναι, Οκτώβριος 1923, Ν. Πλαστήρας