ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΛΜΑΣ. ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΤΟ 1992 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ